Procedura transfer casa de marcat pe o alta societate


I. Completarea declaratiei F4105 de catre BENEFICIAR cu mentiunea „Instrainare serie fiscala”
II. Programare Defiscalizare la sediul prestatorului
III. Defiscalizarea casei de marcat

a) Beneficiarul trebuie sa se prezinte la defiscalizare cu:

 • Casa de marcat functionala
 • Declaratie de instalare
 • Serie fiscala in original (NUI)
 • Carte de interventie
 • Copie CUI
 • Copie CI administrator
 • Copie CIF – daca este platitor de TVA

b) Se scoate un raport din casa de marcat de la primul Z pana la ultimul

c) Se scoate memoria fiscala impreuna cu jurnalul electronic, acestea se sigileaza intr-un plic si se pastreaza 10 ANI

d) Se intocmesc 4 Procese verbale cu predarea memoriei fiscale
IV. Beneficiarul vinde casa prestatorului cu suma de 100 RON
V. Completarea declaratiei F4103 de catre Prestator pentru anularea seriei fiscale (NUI)
VI. Prestatorul vinde casa de marcat Beneficiarului cu suma de 100 RON
VII. Intocmirea dosarului de obtinere a numarului unic de identificare pentru casa de marcat (documente necesare in cazul depunerii la ghiseu):

a) Copie a Certificatului de inmatriculare al utilizatorului (C.U.I.)

b) Copie a Certificatului de inregistrare in scopuri de T.V.A. (C.I.F.) daca firma este platitoare de TVA

c) Copie a Certificatulul de inchiriere sau comodat pentru punctul de lucru sau al sediului social

d) Copie a Certificatului Constatator al punctului de lucru sau al sediului social. In cazul in care casa de marcat urmeaza sa se foloseasca in regim de comert ambulant, trebuie sa apara precizarea "ACTIVITATI CARE SE DESFASOARA LA BENEFICIARI SAU/SI IN AFARA SEDIILOR PROPRII"

e) Rezolutia Oficiului National al Registrului Comertului (O.R.C.) privind infiintarea punctului de lucru, inclusiv mentiunile

f) Copie dupa Cartea de Identitate (C.I.) a administratorului societatii

g) Copie Act Constitutiv

h) Cerere tip, in 2 exemplare (model tip de la noi)

i) Declaratie tip (declaratie pe proprie raspundere scrisa de administratorul societatii) din care sa reiasa ca aparatul fiscal se va folosi la adresa unui punct de lucru, a sediului social sau in regim de comert ambulant. In cazul in care casa de marcat urmeaza sa se foloseasca in regim de comert ambulant, la rubrica Locul instalarii trebuie mentionat: “COMERT AMBULANT”. (model tip de la noi)

j) Imputernicire depunere dosar (model tip de la noi)

k) Stampilarea documentelor (unele administatii financiare solicita acest lucru)

l) Copie dupa factura si dovada achitarii acesteia

m) Autorizatie de distributie (de la noi)

n) Proces verbal de sigilare (de la noi)

o) Copie dupa garantie


SAU


Completarea fisierului C801, validarea si depunerea acestuia in SPV, de catre BENEFICIAR alaturi de urmatoarele acte:

a) Factura si documentul de plata care atesta achizitionarea aparatului de marcat electronic fiscal

b) Procesul-verbal de sigilare a memoriei fiscale si a aparatului de marcat electronic fiscal

c) Actul de identitate a reprezentantului legal inscris in cerere, precum si actul de identitate cu care se legitimeaza imputernicitul, daca este cazul

d) Certificatul de garantie al aparatului de marcat electronic fiscal
VIII. Fiscalizare casa de marcat / imprimanta fiscala

a) Programare pentru fiscalizare la sediul ITG sau la sediul clientului (taxa deplasare)

b) Instruire beneficiar

c) Intocmire Declaratii de instalare si contract de service
IX. Declararea fiscalizarii la ANAF

a) Beneficiarul este obligat sa declare in maxim 24 h de la fiscalizare la ANAF -ul de care apartine punctul de lucru

b) Dosarul pentru declararea fiscalizarii trebuie sa contina:

 • 4 declaratii de instalare (o declaratie ramane la ANAF, o declaratie ramane la beneficiar si doua declaratii de instalare la prestator)
 • Carte de interventie
 • Registru special
 • Copie CUI
 • Copie CI administrator
 • Copie CIF daca beneficiarul este platitor de TVA

 

 

Cookie-urile ne ajuta sa va oferim servicii mai bune. Prin folosirea site-ului, confirmati ca sunteti de acord cu folosirea lor de catre ITG Store.